Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport “Stof tot nadenken”

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals. In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doen zij aanbevelingen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om deze taken te verbeteren.

Even terug in de tijd….
Bij het verwerken van de zogeheten ROZA-slak door Harsco, op het terrein van Tata Steel, zijn er sinds 2016, en met een piek in de zomer/herfst 2018, meerdere keren uitstoten van grafiet geweest, die in de nabije omgeving terecht zijn gekomen. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland in juni 2019 een motie aangenomen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te doen. (bron Randstedelijke Rekenkamer)

Lees de reactie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hier.

De volledige versie (240 pagina’s) en de korte versie van het rapport ‘Stof tot nadenken’ zijn op de website van de Randstedelijke Rekenkamer te downloaden.

Windmolens in de buurt? Misschien kan de WOZ-waarde omlaag!

Iedereen in Nederland krijgt, of heeft die al gekregen, de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus. De OZB maakt daar een stevig deel van uit. U kunt waarschijnlijk met succes en gratis bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van uw woning als er plannen voor windmolens in uw buurt zijn! Als er plannen zijn om windmolens te plaatsen, heeft dit namelijk, volgens de rechter, direct gevolgen voor de waarde van de woning. Het is dus niet noodzakelijk dat er al vergunningen zijn afgegeven!

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Windmolenklachten.
http://www.windmolenoverlast.nl