Windmolens in de buurt? Misschien kan de WOZ-waarde omlaag!

Iedereen in Nederland krijgt, of heeft die al gekregen, de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus. De OZB maakt daar een stevig deel van uit. U kunt waarschijnlijk met succes en gratis bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van uw woning als er plannen voor windmolens in uw buurt zijn! Als er plannen zijn om windmolens te plaatsen, heeft dit namelijk, volgens de rechter, direct gevolgen voor de waarde van de woning. Het is dus niet noodzakelijk dat er al vergunningen zijn afgegeven!

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Windmolenklachten.
http://www.windmolenoverlast.nl