Aanslag WOZ beschikking 2020

De WOZ beschikking is door de meeste van ons reeds ontvangen. Dit keer niet door de gemeente Velsen verzonden, maar door de Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland, de BSGR. U hebt als het goed is rond 20 februari 2021 hierover een brief van de gemeente Velsen ontvangen.

Voor de waardevaststelling van de WOZ mogen ook externe factoren meegerekend worden zoals windmolens en bedreigende woningbouw. Omdat volgens ons de gemeente Velsen bij het opleggen van de WOZ hier geen rekening mee heeft gehouden raden we u aan om in beroep te gaan tegen de aanslag. Wij denken dat een vermindering van 20% er in moet zitten.

U kunt bij verschillende bureautjes een verzoek indienen en verzoeken om voor u (gratis) een aanslagvermindering te vragen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website http://www.controleerjewoz.nl. De kosten die zo’n bureau maakt verdienen ze terug van de gemeente als ze in het gelijk gesteld worden, u kost het niets.

U kunt het verzoek om verlaging van de WOZ-aanslag ook zelf doen.  Als we als leden van de vereniging IJmuiderstraatweg dit samen, maar ieder voor zich, doen zou het een meerwaarde kunnen hebben bij de besluitvorming rond de toekenning van de aanslagvermindering.

Om u daar een handje bij te helpen hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken. U moet dan alleen uw eigen gegevens nog invoegen. De genoemde bijlage, de brief van ex-minister Wiebes vindt kunt u ook downloaden.

Mocht de vermindering van WOZ worden toegekend, dan hebt u mooi de contributie voor de VIJ er weer uit!

Met vriendelijke groet,

Luuk Kiers
Voorzitter 

Angelien Hensen
Secretaris