Eindejaarsgroet en verzoek tot donatie aan fonds Ficq

Aan de bewoners van IJmuiden Noord en in het bijzonder aan de bewoners van de IJmuiderstraatweg.

IJmuiden, 29 december 2021.

Onderwerp: Donatie eindejaarsbijdrage fonds Ficq.

Het jaar 2021 heeft ook voor de vereniging IJmuiderstraatweg in het teken gestaan van overleg met onze overbuur TATA-steel om hen te bewegen om op een schonere manier staal te (gaan) maken. Dat overleg verliep in zoverre stroef dat het overgaan naar een schonere manier-van nog zeker tien jaar zal duren. Gewoon omdat TATA met het oog op de te maken winst geen kooks wil inkopen en haar afgeschreven en versleten kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 nog tenminste tien jaar in gebruik wil houden.

Dat kan en moet met het oog op de gezondheid van ons en onze (klein)-kinderen anders. Door bijvoorbeeld kooks of ruwstaal in te kopen en daarna als bedrijf volop in te zetten op de productie van de goede staalproducten waar TATA-steel bekend staat. Verder moet de staalfabriek hard aan de slag met verduurzaming want andere staalproducenten in Europa, India  en China lopen al ver op TATA vooruit.

Advocate Benedicte Ficq heeft de handschoen opgenomen om namens veel omwonenden van de staalfabriek te pleiten voor een schoner en gezonder productieproces, gewoon omdat het kan! Laat de winst van Tata niet belangrijker zijn dan de gezondheid van haar omgeving. Een modern producerende fabriek is daarbij ook nog eens een betere garantie voor werkgelegenheid.

Zo’n rechtszaak voeren kost veel geld, al biedt mevrouw Ficq haar diensten ook vanuit sociale betrokkenheid aan. (lees de interviews die hierover verschenen zijn in de kwaliteitskranten.)

Bijna alle  bewonersgroepen rond Tata-steel hebben daarom besloten een gezamenlijke inzamelingsactie te houden om haar advocate te kunnen betalen. We vragen u of jou om daaraan mee te doen. Wilt U of jij een bijdrage leveren, klik dan op de link in de bijlage (onderaan deze brief).

Op de “ouderwetse” manier een bedrag overmaken kan natuurlijk ook. De Dorpsraad Wijk aan Zee is het centrale verzamelpunt van de bijdragen. De dorpsraad zal het uiteindelijke bedrag overmaken aan Fonds Ficq. U kunt uw bedrag overmaken op rekeningnummer: NL37INGB0004428374 t.n.v. stichting dorpsraad wijk aan zee 1983 onder vermelding van fonds Ficq.

Laat duidelijk zijn: ieder bedrag, groot of klein, is welkom!

We wensen u een schoon, gezond en veilig 2022!

Namens de bewonersgroepen rond TATA-steel,

Luuk Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg.
IJmuiderstraatweg 63, 1972 LE
IJmuiderstraatweg@gmail.com

INSTRUCTIES voor betaling.

Scan de QR-code om te doneren

Via onderstaande link kun je ook het door u of jou gewenste bedrag overmaken:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lM3ivVTJJKScgl1DbRyplWYbUzixcwCm