Woningwaardes blijven achter als zij in de buurt van windparken staan

Minister Eric Wiebes heeft eind 2019 de tweede kamer een onderzoeksrapport aangeboden.

De resultaten uit dit rapport laten zien dat de aanwezigheid van een windturbine binnen 2 km van een woning over de periode 1985-2019 heeft geleid tot het achterblijven van woningwaardes met gemiddeld 2,1%. De effecten zijn bijna twee keer zo sterk na 2011. Een belangrijke oorzaak voor het sterkere achterblijven van de woningwaardes na 2011 blijkt de toename van de gemiddelde hoogte van een windturbine. Zo leiden turbines tussen de 50-150 meter tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 2,5%, terwijl turbines hoger dan 150 meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 5%.

Lees hier de kamerbrief, het rapport kunt hier downloaden.

Wil je (meer) informatie over planschade en hoe je dit zou kunnen verhalen, kijk dan even op de website van Habitat (advocaten & juristen).

RIVM is op zoek naar monsterlocaties voor onderzoek in de IJmond regio

Het RIVM is op zoek naar locaties buiten (bijvoorbeeld in de tuin) als binnenshuis (bijvoorbeeld in de gang). Op de locaties zal stof bemonsterd worden. Het RIVM doet dat in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het onderzoek zal ergens tussen september en december dit jaar plaatsvinden en neemt tussen de 6 en 12 weken in beslag. Meer details staan in de brief van het RIVM (Oproep RIVM monsterlocaties onderzoek IJmond). Hierin staat ook een link naar een webpagina waarop je je kunt aanmelden.

Vereniging IJmuiderstraatweg maakt bezwaar tegen uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied en dient een zienswijze in

Vereniging IJmuiderstraatweg IJmuiden.

IJmuiden 9 april 2020,
Aan de leden van de vereniging IJmuiderstraatweg,

Beste leden,
we hebben uit een eerste tussenstand van de uitslagen van onze enquête gezien dat u het eens bent met ons bezwaar indienen voor zover dat nog kan tegen het plaatsen van de windmolens in het spuisluisgebied. Velen van u willen ons daar ook bij helpen.
Als vereniging IJmuiderstraatweg hebben we zojuist onze zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland. Dat moest voor 10 april 2020. Ook u kunt de zienswijze digitaal indienen door op de link hieronder te klikken. Hoe het dan verder moet wijst zich vanzelf. U moet wel uw naam en adresgegevens invullen omdat de provincie wil zien of u direct betrokkenen bent. In het vakje voor bezwaar kunt u uw argumenten weergeven. U mag daarbij natuurlijk onze zienswijze kopiëren:
Klik op onderstaande link en de website gaat “open”.

https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020:
w6cW6nCpSm24_7vsdSp9rg
.

Hieronder de tekst die wij als vereniging ingediend hebben. Als u de tekst gebruikt kunt u waar “vereniging IJmuiderstraatweg” staat uw naam invullen of gewoon de woorden: “als bewoner”.

Via deze zienswijze willen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden bezwaar maken tegen het vergunde uitstel voor de plaatsing van zes windmolens in het Spuisluisgebied in Velsen-Noord, gemeente Velsen. Wij zijn nog steeds van mening dat het besluit om deze 6 windmolens tussen een aantal woonwijken en de zware industrie, zeescheepvaartverkeer, druk wegverkeer en onder een aanvliegroute van Schiphol te mogen plaatsen, is genomen op onjuiste gronden, ondanks dat de Raad van State, met de zelfde foute achtergrondinformatie, alle eerder door ons ingediende bezwaren heeft afgewezen.

Op dit moment zijn er ook nog een aantal open eindjes op het gebied van de schadeloosstelling van omwonenden, in het bijzonder de legale bewoners van de woonboten in het gebied waarvoor ondanks recente rechtszaken nog niets geregeld is.
Verder heeft Tata-Steel op dit moment drie van haar geplande windmolens aan de Reijndersweg in Velsen Noord bijna in gebruik. Nu al is te zien dat de bezwaren die wij in het verleden hebben geuit, hier bewaarheid worden. Overigens heeft Tata-Steel plaatsing van de drie andere geplande windmolens op haar terrein afgeblazen. We zijn als vereniging IJmuiderstraatweg directe overburen van de toekomstige windmolens en nog steeds bevreesd voor de diffuse verspreiding van schadelijke stoffen door de windmolens zoals vermeld in het milieurapport van Erbrink Stachs. waarin overigens 67 uitstotende puntbronnen op het terrein van Tata-Steel niet zijn genoemd. De transitie naar schone energie is gelukkig in volle gang. We zien dat elders in het land en ook op zee volop windmolens en zonneparken worden opgericht. In schonere gebieden en onder veiliger condities. We denken dat de zes windmolens van Windpark IJmond / Eneco
prima gemist kunnen worden.
Daarom stellen wij als vereniging IJmuiderstraatweg te IJmuiden voor om geen uitstel, maar afstel van plaatsing te verlenen.

ALV van 31 maart uitgesteld

Mededeling voor de leden van de Vereniging IJmuiderstraatweg.

Een tijdje geleden heeft u een brief van ons gehad met een oproep voor het betalen van de contributie (daar hebt u prima gehoor aan gegeven, dank daarvoor!) en een oproep voor de algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 31 maart in de Spil.
De actualiteit haalt ons in: de Spil is in verband met de Coronacrisis gesloten. Wij kunnen (en mogen?) daar niet als vergadering terecht.
Als bestuur hebben we daarom besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.
We hadden u graag wat vragen over de straat voorgelegd, maar dat doen we alsnog in de vorm van een nieuwsbrief met een enquête. Deze brief vindt u komende week op uw deurmat. Graag uw aandacht hiervoor!
We stellen het bijzonder op prijs wanneer u de enquête invult en retourneert, omdat we met de uitslag van de enquête de gemeente Velsen en het Wijkplatform IJmuiden Noord, van de nodige informatie kunnen voorzien.
Tevens kunnen wij u melden dat wij van de gemeente Velsen de toezegging hebben gekregen dat er binnenkort (weer) twee snelheidsaanduiders (dynamische snelheidsdisplays) langs onze straat geplaatst zullen worden, en dat er ter hoogte van de van der Zwaagstraat en de van der Doesstraat opritjes (geleidelijke stoepverlagingen) worden aangelegd voor scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens, zodat het makkelijker wordt om op het voetpad in het Spoorpark te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Luuk Kiers, voorzitter

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de vereniging IJmuiderstraatweg

De jaarvergadering vindt plaats op 31 maart 2020 in de kleine zaal van de Spil.
Adres: Frans Halsstraat 2 te IJmuiden.
Aanvang: 19.30 uur.
Op de vergadering bespreken wij de jaarstukken, actuele zaken die spelen rond de IJmuiderstraatweg en het beleid van de vereniging voor de toekomst.

Als u zich vooraf via een e-mail aanmeldt ontvangt u de agenda, de notulen van vorig jaar zijn op de website beschikbaar onder het tabblad “Vergaderingen”.