Binnenkort verschijnt onze nieuwe nieuwsbrief.

Beste medestraatbewoners,

in de loop van de komende twee weken vindt u in uw brievenbus opnieuw een huis aan huis verschijnende nieuwsbrief van de vereniging IJmuiderstraatweg.

In deze nieuwsbrief ook de resultaten van de antwoorden op de vragen die we gesteld hebben in onze nieuwsbrief van juni jongstleden. De respons was zo wisselend dat we niet anders kunnen dan een paar nieuwe vragen stelen. Nu vragen we echter ook om uw adresgegevens, dat is wel handiger om te weten welke mensen (straks) echt betalend lid zijn. Let u dus op uw brievenbus? We vragen deze keer wel om de antwoorden op de vragen bij een van de bestuursleden in de brievenbus te doen. Ook voor ons is het een beetje vakantie!

Met vriendelijke groet,

Luuk  Kiers, voorzitter vereniging IJmuiderstraatweg.

Filmopnamen op de IJmuiderstraatweg

Op vrijdag 12 juli 2019, tussen 13.00 uur en 16.00 uur zijn er op de IJmuiderstraatweg filmopnamen gemaakt voor het nieuwe seizoen van Smeris.
Vanaf het kruispunt met de Willebrordstraat tot en met het kruispunt met de Kortenaerstraat werd tijdens deze periode de IJmuiderstraatweg tijdelijk afgesloten.

Bron:
Roel de Wilde
Locatiemanager Smeris

RIVM: Grafietregen ongewenst voor de gezondheid

Uit een inschatting van mogelijke gezondheidsrisico’s blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood. Voor de PAK’s geldt dat het geschatte extra kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt geacht (één extra geval van kanker per miljoen levenslang blootgestelde personen).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft veegmonsters onderzocht die na de uitstoot van grafietregen zijn genomen. Voor deze inschatting van de gezondheidsrisico’s heeft het RIVM gekeken naar de blootstelling bij jonge kinderen via de huid of door vingers in de hand in hun mond te stoppen (hand-mond contact). Er is gerekend met twee scenario’s: een scenario van een blootstelling op één dag en een scenario van herhaalde blootstelling gedurende drie jaar. De mogelijke blootstelling aan grafietregen door het via de lucht in te ademen of door gewassen en dierlijke producten te eten uit de omgeving van Wijk aan Zee is niet meegenomen in de risicobeoordeling. Ook is er niet gekeken naar blootstelling bij volwassenen. Blootstelling bij volwassenen zal lager zijn dan bij een kind.

Deze risicobeoordeling maakt deel uit van het project ‘Grafietregen en gezondheid’ waarin het RIVM samen met bewoners, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en andere experts vragen over grafietregen, luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond zo goed mogelijk beantwoordt. Bewoners hebben veel vragen over grafietregen en gezondheid. Een overzicht van vragen en antwoorden staat op de webpagina  ‘inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen‘.

Bron: RIVM
Link naar het originele bericht.

Woonbootbewoners in het Binnen Spuikanaal winnen hun rechtszaak tegen Rijkswaterstaat

30-05-2019
De uitspraak is gepubliceerd, en is te vinden op Rechtspraak.nl
Ga naar de uitspraak via deze link .

Nieuwsbericht 21-05-2019
Vandaag is bekend geworden dat de woonbootbewoners in het Binnen Spuikanaal hun rechtszaak tegen Rijkswaterstaat (RWS) over het intrekken van hun ontheffingen hebben gewonnen.
Tevens heeft een medewerker van RWS tijdens de zitting onomstotelijk toegegeven dat, om realisatie van het windpark Spuisluis mogelijk te kunnen maken, het intrekken van deze ontheffingen in opdracht van de Provincie is gebeurd. Dit betekent dat een gedeputeerde de Statenleden bewust foutief heeft geïnformeerd. Of dit nu nog gevolgen voor hem heeft is afwachten.

Zodra de uitspraak officieel gepubliceerd wordt, zullen wij een link naar dat document plaatsen.

Hallo IJmuiden

Welkom op de website van de Vereniging IJmuiderstraatweg.

Door middel van deze website willen wij de bewoners van de IJmuiderstraatweg en bewoners van de omliggende straten op de hoogte houden van zaken die o.a. betrekking hebben op o.a. het wonen, leefbaarheid, milieu e.d.