Links

Hieronder vindt u links naar voor ons belangrijke websites.

Stichting IJmondig

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Hier kunt u (stof)overlast melden.

Crowdfunding door stichting IJmondig
Stichting IJmondig vraagt uw steun voor het kunnen voeren van juridische zaken. Het gaat puur om advocaat- en griffiekosten.

https://www.luchtmeetnet.nl/mijn-locatie
De website www.luchtmeetnet.nl is sinds 2014 beschikbaar en is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA).