ALV van 31 maart uitgesteld

Mededeling voor de leden van de Vereniging IJmuiderstraatweg.

Een tijdje geleden heeft u een brief van ons gehad met een oproep voor het betalen van de contributie (daar hebt u prima gehoor aan gegeven, dank daarvoor!) en een oproep voor de algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 31 maart in de Spil.
De actualiteit haalt ons in: de Spil is in verband met de Coronacrisis gesloten. Wij kunnen (en mogen?) daar niet als vergadering terecht.
Als bestuur hebben we daarom besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.
We hadden u graag wat vragen over de straat voorgelegd, maar dat doen we alsnog in de vorm van een nieuwsbrief met een enquête. Deze brief vindt u komende week op uw deurmat. Graag uw aandacht hiervoor!
We stellen het bijzonder op prijs wanneer u de enquête invult en retourneert, omdat we met de uitslag van de enquête de gemeente Velsen en het Wijkplatform IJmuiden Noord, van de nodige informatie kunnen voorzien.
Tevens kunnen wij u melden dat wij van de gemeente Velsen de toezegging hebben gekregen dat er binnenkort (weer) twee snelheidsaanduiders (dynamische snelheidsdisplays) langs onze straat geplaatst zullen worden, en dat er ter hoogte van de van der Zwaagstraat en de van der Doesstraat opritjes (geleidelijke stoepverlagingen) worden aangelegd voor scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens, zodat het makkelijker wordt om op het voetpad in het Spoorpark te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Luuk Kiers, voorzitter