Verlaging WOZ-waarde voor 2021 aangevraagd maar afgewezen? Er zijn nog mogelijkheden.

Beste leden van onze vereniging,

Eind maart ontving u van ons een brief met bijlage waarin we u adviseerden / tipten om bezwaar te maken tegen de aanslag OZB. De reden om een verlaging van de WOZ-waarde aan te vragen had te maken met de plaatsing van de zes windmolens van Eneco/windpark Spuisluis op het sluiseiland aan de overkant van onze huizen.

Van de week werd ik gebeld door een beoordelaar van de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland die de belasting OZB heft voor de gemeente Velsen. Zij vertelde dat verschillende mensen van onze straat een bezwaar hadden ingediend. Ze deelde ook mee dat mijn bezwaar wordt afgewezen. Dat zal u ook overkomen zijn. Echter: doorvragend bleek dat de beoordelaar geen flauw idee had van de reden van het bezwaar. Daarom heb ik WOZ-consultants in de arm genomen die het bezwaar van mij gaat overnemen en inschat dat er toch een kans is op vermindering van de hoogte WOZ/OZB.

Woz-consultants is een commercieel bedrijf die van bezwaar maken laten we maar zeggen hun werk hebben gemaakt en volgens het principe no cure, no pay werken. Het kost u niets om hen in de arm te nemen. Hoe dat zit kunt u zien op hun website.

Ik zou zo zeggen: doen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging IJmuiderstraatweg,

Luuk Kiers, voorzitter.                                                                        Angelien Hensen, secretaris.

Aanslag WOZ beschikking 2020

De WOZ beschikking is door de meeste van ons reeds ontvangen. Dit keer niet door de gemeente Velsen verzonden, maar door de Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland, de BSGR. U hebt als het goed is rond 20 februari 2021 hierover een brief van de gemeente Velsen ontvangen.

Voor de waardevaststelling van de WOZ mogen ook externe factoren meegerekend worden zoals windmolens en bedreigende woningbouw. Omdat volgens ons de gemeente Velsen bij het opleggen van de WOZ hier geen rekening mee heeft gehouden raden we u aan om in beroep te gaan tegen de aanslag. Wij denken dat een vermindering van 20% er in moet zitten.

U kunt bij verschillende bureautjes een verzoek indienen en verzoeken om voor u (gratis) een aanslagvermindering te vragen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website http://www.controleerjewoz.nl. De kosten die zo’n bureau maakt verdienen ze terug van de gemeente als ze in het gelijk gesteld worden, u kost het niets.

U kunt het verzoek om verlaging van de WOZ-aanslag ook zelf doen.  Als we als leden van de vereniging IJmuiderstraatweg dit samen, maar ieder voor zich, doen zou het een meerwaarde kunnen hebben bij de besluitvorming rond de toekenning van de aanslagvermindering.

Om u daar een handje bij te helpen hebben we een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken. U moet dan alleen uw eigen gegevens nog invoegen. De genoemde bijlage, de brief van ex-minister Wiebes vindt kunt u ook downloaden.

Mocht de vermindering van WOZ worden toegekend, dan hebt u mooi de contributie voor de VIJ er weer uit!

Met vriendelijke groet,

Luuk Kiers
Voorzitter 

Angelien Hensen
Secretaris

Windmolens in de buurt? Misschien kan de WOZ-waarde omlaag!

Iedereen in Nederland krijgt, of heeft die al gekregen, de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus. De OZB maakt daar een stevig deel van uit. U kunt waarschijnlijk met succes en gratis bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van uw woning als er plannen voor windmolens in uw buurt zijn! Als er plannen zijn om windmolens te plaatsen, heeft dit namelijk, volgens de rechter, direct gevolgen voor de waarde van de woning. Het is dus niet noodzakelijk dat er al vergunningen zijn afgegeven!

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Windmolenklachten.
http://www.windmolenoverlast.nl