Uitnodiging voor de jaarvergadering van de vereniging IJmuiderstraatweg

De jaarvergadering vindt plaats op 31 maart 2020 in de kleine zaal van de Spil.
Adres: Frans Halsstraat 2 te IJmuiden.
Aanvang: 19.30 uur.
Op de vergadering bespreken wij de jaarstukken, actuele zaken die spelen rond de IJmuiderstraatweg en het beleid van de vereniging voor de toekomst.

Als u zich vooraf via een e-mail aanmeldt ontvangt u de agenda, de notulen van vorig jaar zijn op de website beschikbaar onder het tabblad “Vergaderingen”.